Om Playback

Playbackteater er en improvisert teaterform der scener spilles på grunnlag av fortellinger fra publikums liv. I Playbackteater gjøres scenen til en levende møteplass der erfaringer fra virkeligheten deles og gjøres synlige. Playbackteater knytter an til menneskets grunnleggende behov for å fortelle, bli sett og hørt, og oppleve fellesskap og tilhørighet.

Bestill en forestilling

For næringslivet, institusjoner og lignende kan vi fungere som teambuilding, eksempelvis der man ønsker at ulike stemmer blir hørt. Vi opptrer da i små og store format, gjerne i samspill med konsulenter og andre artister. En Playbackforestilling kan lett tilpasses de fleste lokaler.

Hvem er vi?

Teater Ekko består en spilleder, tre utøvere og en musiker.
Playbackteater: du forteller, vi spiller!

Vi spiller Playbackteater, et teater “i øyeblikket”, der hver forestilling improviseres frem i dialog med publikum. Innholdet bygger på selvopplevde historier fra publikum, alt fra en av dagens hverdagslige hendelser, til viktigere episoder fra livet.
Enhver hendelse eller historie har et allmennmenneskelig aspekt, det er dette vi ønsker å bringe frem på scenen. Slik gis det rom til menneskets grunnleggende behov for å fortelle, bli sett og hørt, og å dele erfaringer, om man så velger å fortelle eller lytte og se. Det kan være underholdende, vakkert, gripende, morsomt og alvorlig, lede til nye perspektiver og innsikter, samt gi en god følelse av fellesskap og tilhørighet. Hver forestilling er unik.

Ensemblet består av en spilleder, tre skuespillere og en musiker. Vi gir åpne forestillinger på diverse teaterscener, og vi gjør bestilte oppdrag på eksempelvis seminarer, ved markeringer, på festivaler eller lignende, som forestilling og som teambuilding.